KEP Legal NFT

Манай нөхөрлөлөөс "KEP Legal NFT" гаргаж байгаа бөгөөд Монголдоо анхдагч хууль эрх зүйн талаас зөвлөгөө өгөх, гэрээ боловсруулах, таныг төлөөлөн уулзалт, хэлэлцээрт оролцох зэрэг эрхтэй коллекц юм.

Коллекц нь дотроо 3 төрлийн NFT -г байгаа ба үүнд: 

KE Gold NFT -Цор ганц single edition гарч байгаа энэхүү NFT-г авснаар:

 1. Гурван гэрээ боловсруулах;
 2. Тодорхой сэдвээр сургалт зохион байгуулах /нэг удаа/;
 3. Старт Ап бизнест зөвлөгөө авах;
 4. Үйлчлүүлэгчийн эрх ашгийг төлөөлж уулзалт, хэлэлцээрт оролцох;
 5. Хууль зүйн үйлчилгээний хөнгөлөлт 30%;
 6. НАСАН ТУРШДАА хуулийн зөвлөгөө авах эрхийн эзэн болно;

KE Silver NFT. Нийт 2 ширхэг гарч байгаа энэхүү NFT-г авснаар:

 1. Хоёр гэрээ боловсруулах;
 2. Тодорхой сэдвээр сургалт зохион байгуулах (нэг удаа);
 3. Старт Ап бизнест зөвлөгөө авах;
 4. Хууль зүйн үйлчилгээний хөнгөлөлт 20%;
 5. НАСАН ТУРШДАА хуулийн зөвлөгөө авах эрхийн эзэн болно;

KE Bronze NFT. Нийт 3 ширхэг гарч байгаа энэхүү NFT-г авснаар:

 1. Нэг гэрээ боловсруулах;
 2. Тодорхой сэдвээр сургалт зохион байгуулах (нэг удаа);
 3. Хууль зүйн үйлчилгээний хөнгөлөлт 10%;
 4. НАСАН ТУРШДАА хуулийн зөвлөгөө авах эрхийн эзэн болно;

2022.07.21-нд https://mongolnft.com/ дээр...